میرزا حسین سئگاهی (فایل صوتی آموزشی)


میرزا حسین سئگاهی، سئگاه موغامینین نوع لرینن بیری دیر، کی بو شعبه و گوشه لردن عبارت دیر :
1 – برداشت  ( مانند مخالف )
2 – مایه  سئگاه ( بم سئگاه )
3 – زیل سئگاه
4 – شکسته فارس
5 – مبرقه
6 – سئگاها آیاق  ( فرود به سئگاه )

 

دریافت فایل