دانلود کتاب تئوری موسیقی ترکی


عنوان کتاب «Turk Musiqi Teorisi» یا «تئوری موسیقی ترکی» می باشد که توسط «Nail Yavusoglu» در سال 2008 تألیف شده است. اگر چه زبان نوشتاری کتاب ترکی می باشد و  ده صفحه اول که به مقدمه و مباحث نظری صرف اختصاص دارد، دارا ی بیشترین متون ترکی است، سایر صفحات داری موارد جداول و نت های موسیقی می باشد  زبان بین المللی هنرمندان موسیقی دان است و از این لحاظ برای همه ایشان قابل مطالعه می باشد.

 

download-icon
حجم: 6.09 مگابایت