اجرای استاد احمد ستاری در شبکه سهند


اجرای استاد احمد ستاری در شبکه سهند

آواز: احمد ستاری

تار: محمد علی برزگر

کمانچه: مهران حسینی بقانام

 

مورخه: 95/10/14