رحیم صالح پور


رحیم صالح پور

رحیم صالح پور

رحیم صالح پور دارای مدرک کارشناسی نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه صدا و سیمای تهران.
بهره مندی از اساتیدی چون: کریم قربانی، آیدین احمدی نژاد، لوریس چکناواریان، تیگران مروپیان، حسین مهرانی، نادر مشایخی، تقی ضرابی، سعید گوگردچی، محمدرضا تفضلی و …

عمده فعالیت های وی بشرح زیر می باشد:نوازنده ارکستر سمفونیک صدا و سیمای تهران
نوازنده ارکستر جام جم تهران
نوازنده ارکستر فیلارمونیک تهران
نوازنده ارکستر آکادمیک تهران
نوازنده آنسامبل زهی خورشید
نوازنده ارکستر تالار رودکی تهران
نوازنده گروه موسیقی تلفیقی وصل یار
مدرس ویولنسل و ویولن در آموزشگاه های معتبر تبریز
مدرس دانشگاه
نوازنده کوارتت زهی خورشید تهران و…..