علی بصارتی


علی بصارتی

علی بصارتی

 

علی بصارتی در سال 1350 در تبریز متولد شد. وی فعالیت موسیقی خود را در رشته تار آذری از سال 1365 آغاز نمود. او نزد اساتید محترمی همچون احمد شیرین زاده، ناصر مهر آیین، اسماعیل کریم پور، اکبر شریفی، اکرم ممدلی، مالک قلی اف و مهلت مسلم اف موسیقی را فرا گرفت.
علی بصارتی از سال 1372 در آموزشگاه های آذربایجان، فرشباف، ارک، ستاری، ملک بناب و چنگ مراغه شروع به تدریس کرد.
وی عضو ارکستر استاد فرشباف بود و در سال 1375 با ارکستر فرشباف در جشنواره ی موسیقی فجر شرکت نمود و موفق به کسب مقام اول گروهی شدند.
وی همچنین اجراهای متعددی در داخل و خارج کشور اعم از کشور سوئد نیز داشتند.