فرهاد محمدپور صدیق


فرهاد محمدپور صدیق

فرهاد محمدپور صدیق

فرهاد محمدپورصدیق لیسانس شیمی کاربردی متولد ۱۳۶۵ تبریز.
فراگیری ساز گیتار کلاسیک را از سال ۱۳۷۹ نزد اساتید بزرگوار همچون: استاد محمدرضا احمدی زاده،علیرضا کریم زاده در تبریز و شرکت در کلاسها و مستر کلاسهای دکتر لیلی افشار و دکتر فرزاده دانشمند در تهران فرا گرفته است.
فراگیری ساز ساکسفون را از سال۱۳۸۶ نزد اساتید بزرگوار همچون فرهاد ممقانیه در تبریز و ایمام جعفری پویان در تهران بمدت پنج سال فرا گرفته است.
از سال ۱۳۸۷تا ۱۳۹۰ عضو گروه موسیقی صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی بوده که در این مدت در تمام جشنها و مراسم رسمی اعم از هفدهمین دست آوردهای صدا و سیما،عصر ارتباطات و… با حضور ریاست محترم صدا و سیمای آذربایجان شرقی جناب دکتر نواداد اجرا نموده ودر سال ۱۳۹۲ با همکاری هنر جویان اقدام به کنسرتهای کار گاهی آموزشگاه ها انجام داده است.
و از سال ۱۳۸۹ در زمینه ساز گیتار کلاسیک و از سال ۱۳۹۲ در ساز ساکسفون در آموزشگاههای معتبر تبریز شروع به تدریس نموده است.
و هم اکنون از سال ۱۳۹۵ در دانشگاه علمی کاربردی و فرهنگ تبریز در رشته سازهای جهانی شروع به تحصیل میکند.