نیلوفر شاهبازی


نیلوفر شهبازی

نیلوفر شهبازی

نیلوفر شاهبازی، متولد 64/3/1 در کرج و لیسانس مدیریت خانواده می باشد. بعد از گذراندن آموزش دوره گیتار الکتریک نزد تنی چند از اساتید  در تبریز و تهران، دوره حرفه ای گیتار الکتریک را نزد استاد فرزاد فخرالدینی سپری کرده و موفق به اخذ مجوز تدریس گیتار الکتریک شده، سپس دوره آموزش موسیقی کودکان را در تهران نزد استاد لیدا مهرادپی گذرانده و در حال حاضر مشغول به تدریس موسیقی ارف و گیتار در سبک های پاپ کلاسیک و راک می باشد.