اخذ دیپلم افتخار به جهت کسب مقام اول جشنواره بین‌المللی آواز دانشجویان موسیقی


اخذ دیپلم افتخار به جهت کسب مقام اول جشنواره بین‌المللی آواز دانشجویان موسیقی