دانلود کتاب موسیقی و دستگاه‌های آذربایجانی


دانلود فایل PDF موسیقی و دستگاه‌های آذربایجانی نوشته Ail Pourmousa که به صورت جامع به موسیقی آذربایجانی و دستگاه‌های آن پرداخته و شامل 22 صفحه می‌باشد.

 

download-icon
حجم: 102 کیلوبایت