عناصر مهم در موسیقی


عناصر کلیدی و مهم موسیقی عبارت‌اند از:

۱. تن (Tone)

اساسی‌ترین عنصر موسیقی یکی از انواع پدیده‌های روانی- فیزیکی به نام “صدا” است، که از طریق ارتعاش در فضا از گوش به مغز منتقل می‌شود. این ارتعاشات اگر منظم و خوشایند گوش باشند دارای شخصیت موسیقی هستند، در غیر این صورت اگر نامنظم باشند به آن‌ها صداهای غیرموسیقی یا نویز (Noise) گفته می‌شود.

۲. ملودی

سریالی از تن های معنی‌دار، مکمل، برانگیزنده احساس و دارای بافت است که اگر تنها باشد «مونوفونیک» (تک‌صدایی) و اگر توسط ماده هارمونیک فرعی (آکورد) همراهی شود بافت «هوموفونیک» (هم‌صدایی) خوانده می‌شود. هنگامی که دو ملودی یا بیشتر دارای اهمیت کم و بیش یکسان، همزمان به صدا درآیند بافت به دست آمده را «پولی‌فونیک» (چندصدایی) می‌نامند. لازم به توضیح است که ملودی مایه اصلی موسیقی بوده و در تعریف عبارت از اصوات موزون و متوالیی است که شنیده می‌شوند.

۳. ریتم

ریتم، روح موسیقی و سازمان دهنده آن است که با ضرباهنگ‌ها، زمان و فضا را در موسیقی تقسیم می‌کند.
ریتم که در واقع می‌توان آن را توالی ضربات آهنگ دانست برای موزون کردن نوای موسیقی به کار می‌رود.

۴. ‌هارمونی

اثر شنیدن تن‌ها در ترکیب و یا هنر، به‌کارگیری ترکیب اصوات انسانی و آلات و ابزار موسیقی است. در ‌هارمونی دستورها و قواعد مدونی وجود دارد که بین اصوات مختلف در یک قطعه چندصدایی توافق برقرار می‌کند.

 

منبع: کانال arefahsan در تلگرام