یک واقعیت صدایی: از صدای خود احساس خوبی ندارید؟


هیچ فکر کرده اید که چرا وقتی صدای خود را از پیغامگیر تلفن و یا تکرارِ صدا در تلفن همراهِ خود میشنوید دارای حسِ خوبی نیستید. هیچ میدانید چرا گاهی در یک میهمانی از آواز دست جمعی گریزانید وترس دارید.
اکثر مردم عقیده دارند که صدای بیانیِ خوبی ندارند و در مورد صدای خود، قضاوتی سخت گیرانه وغیر معقول دارند ،صدای خود را صدایی تو دماغی ،نازک ،خشن،ضعیف ،مضحک،و… میدانند.
گاهی میگویند صدای من مانند ضربه زدن به پیت حلبی صدا می دهد ویا می گویند خب مگر من فلان دوبلور و یا فلان گوینده هستم .
شخصی میگفت صدای من مانند ناخن کشیدن بر روی دیوار است و خیلی موارد نا امید کننده دیگر…..
هوایی که به درون ششها می رود و در وجود شما جاری میشود ؛ درهنگام صحبت کردن وآواز خواندن ، تماما بوی افکار شما را جذب کرده وشخصیت ، احساسات ومعنویات شخص را در هنگام شنیده شدن به تصویر کشیده واین صدا دقیقا جاری و مملو از جوهرِ وجودی شما میباشد ؛ ودر واقع صدای شما قسمتی پیدا ،از وجودِ ناپیدایِ شما می باشد.
صوت شناسان بر این باور هستند که بیشترِ مردم در دام صداهایی هستند که هیچگاه معرفِ شخصیت درونی آنها نیست و از این موضوع رنج می برند و فکر میکنند که ،خجالتی و بد صدا هستند ، که البته گاهی ،تمام این احساسات می تواند درست و واقعی هم باشد ، چرا که ما دچار یک چالشِ صوتی می شویم که عکسل العملِ دیگران وبی توجهی مخاطب ما را دچار یک حقارتِ گفتاری و شخصیتی می کند .
حال هیچ فکر کردید ، چرا افرادی که داری فنون تولیدِ صدایِ بیانیِ قوی و موثر هستند در اجتماع ، تجارت و ارتباطات خود موفق تر ومخاطبین بیشتری دارند .
شما بارها و بارها با خود فکر میکنید که، چرا صدا وبیانِ شما احساسات و هیجاناتِ واقعی ودرونیتان را نمی تواند برای مخاطب منتقل کند.
اما زمانی که آموختید، چگونه صدای خود را نافذ استوار ، جذاب و رها کنید، از آنچه اتفاق افتاده دچار تعجب و شگفتی خواهید شد.

 

منبع: کانال arefahsan در تلگرام