بررسی مکاتب تار نوازی


دانلود کتاب بررسی مکاتب تار نوازی اثر داریوش پیرنیاکان

تفاوت مکتب و شیوه
بررسی سه مکتب تارنوازی

download-icon

حجم 170 کیلوبایت