روش نوین برای هارمُنیزه کردن موسیقی ایرانی


روش نوین برای هارمُنیزه کردن موسیقی ایرانی نوشته مصطفی پورتراب چاپ در فصلنامه هنر هارمونی

روش نوین برای هارمُنیزه کردن موسیقی ایرانی

حجم 150 کیلوبایت