اجرای Qarabağ şikəstəsi از احمد ستاری


اجرای Qarabağ şikəstəsi با صدای احمد ستاری در فستیوال بین المللی موسیقی موغام در سال 2011.
نوازنده تار: محمد امن اللهی
نوازنده کمانچه: آذر بالا بی‌او