ميرحميد سيد حسينى


میر حمید سید حسینی

میر حمید سید حسینی

بیوگرافی ميرحميد سيد حسينى:

ميرحميد سيد حسينى، در سال ١٣٥٨/٤/١ در شهر تبريز در خانواده اى هنر دوست بدنيا آمد و از همان دوران كودكى با موزيك چشم باز كرد. در سن ٣ سالگى با برادر بزرگشان مصطفى و جواد شكور شروع به تدريس ريتم و آواز كردند و در سن ٦ سالگى در هنرستان طالقانى با گروه سرود دبيرستان آواز خواندند از همان موقع نقاره زدن را ياد گرفتند.

از سن ٧ سالگى شروع به همکاری با چندین گروه نمودند. از محضر استاد حسین علافی آذر کسب فیض نمودند. در سال 73 در مسابقات کشوری موفق به کسب مقام دوم در رشته ناغارا شدند. در سال 73 در اركستر صدا و سيماى تبريز به رهبرى بيژن شيخ باقرى به نواختن ساز قاوال مشغول شدند.
از سال ٧٤ -٧٥ در اموزشگاه هاى آذربايجان و آموزشگاه روشن شروع به تدريس کردند. کسب مقام اول مسابقات کشوری به تعداد مکرر و اجرای کنسرت های متعدد در کشور های ترکیه، عمارات متحده عربی، و … .