پویا جهان آرای


پویا جهان آرای

پویا جهان آرای

پویا جهان آرای متولد 1372، از سیزده سالگی نوازندگی پیانو را نزد عموی خود، استاد ناصر جهان آرای آموخت و زیرنظر ایشان پیشرفت نمود. در سال 93، در هشتمین جشنواره موسیقی جوان موفق به کسب مقام سوم در نوازندگی پیانو (گروه سنی ب) و همچنین در سال 94 در نهمین جشنواره موسیقی جوان موفق به کسب مقام دوم (گروه سنی ج) گردید.

از دیگر فعالیت های ایشان می توان به اجرا در جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر، عضو ارکستر صداوسیمای تبریز، اجراهای متعدد و … را نام برد.