نمونه ای از کارهای ما

بخشي از اجراهاي اساتيد و هنرجوهاي آموزشگاه موسيقي ستاري

نمایش همه

آخرین اخبار آموزشگاه

اخبار، برنامه‌ها و رویدادهای آموزشگاه موسیقی ستاری

نمایش همه

اساتید آموزشگاه

معرفی کوتاه اساتید آموزشگاه موسیقی ستاری

صمد مارالباشی
حامد گلزار
بهادر فخیمی
علی بصارتی
فرهاد محمدپور صدیق
احمد ستاری
ميرحميد سيد حسينى
سیامک فرشباف
نیلوفر شاهبازی
آرش سرانی آذر
رامیز اسمعیلی
رحیم صالح پور
مسعود شهیدی
پیام تقی زادگان کلانتری
پویا جهان آرای
سیامک دستمالچی
پیمان فری
 • صمد مارالباشی
 • حامد گلزار
 • بهادر فخیمی
 • علی بصارتی
 • فرهاد محمدپور صدیق
 • احمد ستاری
 • ميرحميد سيد حسينى
 • سیامک فرشباف
 • نیلوفر شاهبازی
 • آرش سرانی آذر
 • رامیز اسمعیلی
 • رحیم صالح پور
 • مسعود شهیدی
 • پیام تقی زادگان کلانتری
 • پویا جهان آرای
 • سیامک دستمالچی
 • پیمان فری